Mentalbeskrivning Unghund - avkommeresultat efter Anja S30791/90

Antal hundar 4 (av 5 i kullen)
Busan, Billy, Birk och Billan (ej Bonnie)

 

Avkommeresultat ges för grupper om minst 4 hundar med kompletta beskrivningsprotokoll. För avelsvärdering av hanar bör gruppen omfatta minst ca 12-15 hundar ur minst 3 kullar efter olika tikar. För tikar om möjligt minst en hel kull.

Avkommegruppens resultat visas som avvikelse till rasmedelvärdet, som representeras av den mörka cirkeln. Högre värden avsätts utåt och lägre värden inåt i diagrammet. Varje delstreck på axlarna = 0,4. Observera att mittpunkten inte är 0 utan = -2 från rasmedelvärdet.