KORAD SBCH SUCH Vickulas Fnissa

u. KORAD SBCH SUCH LPI LPII LPIII SLCH SVCH Vickulas Birka

e. KORAD SUCH SBCH Cefeus Up To Date Mix

HD grad A /AD ua (0)
Knäledsstatus ua

Korad: +3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3 +1 = 146p (skottfast)

Tävlar elitklass i sök och spår