KORAD Tjh II Svaigens Silver Dollar

u. KORAD LP1 SUCH Tjh Räddn Cefeus Queenie

e. Oatland Black Jack

Hd grad A,
Knäledsstatus ua


Tjänstehund II bevakning, godkänd lägre klass spår, lydnadsklass III

Korad +1 +1 +1 +3 -1 -2 +2 +3 +2 = 154p ( skottfast)

L-testad +3 +2 +3 +1 +1 -2 +2 +2 -1 (skottfast)

Beskrivningsprotokoll MH för Dollars avkommor (pdf)


Foto Lotta Olsson