MH - Busligans kull III

Chokladhundarna Bocca, Daim, Geisha, Japp och Noblesse

Samtliga utom Noblesse gjorde MH 060422 på Hammarö Brukshundklubb. Beskrivare Kenth Andersson.
Noblesse fick pga löp istället göra sitt MH 060521.

1
2
3
4
5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Bocca, Daim, Geisha, Japp, Noblesse
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Noblesse

Följer med hela sträckan, neutral.

Bocca, Geisha

Följer med villigt. Engagerar sig.

Daim, Japp
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.

Bocca, Daim, Geisha, Noblesse

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Japp
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.

2a. LEK 1 Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Bocca, Daim, Geisha, Noblesse

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Japp
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Daim, Japp

Griper direkt med hela munnen.

Bocca, Geisha

Griper direkt, hugger föremålet.

Noblesse
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Noblesse

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Bocca, Daim, Geisha, Japp
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande Startar ej. Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Daim, Japp

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Bocca, Daim, Geisha, Japp, Noblesse

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Bocca

3b. JAKT Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Bocca, Noblesse

Griper ej, nosar på föremålet.

Daim, Geisha, Japp, Noblesse
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Geisha, Japp

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Bocca

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Bocca, Noblesse

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Geisha, Japp

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand

Daim

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 


5a. AVST.LEK Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Bocca, Japp, Noblesse

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Daim, Geisha
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Bocca, Daim, Geisha

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Japp

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

Noblesse
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Daim, Japp, Noblesse
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Geisha
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Bocca
5d. AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Daim, Japp, Noblesse
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Bocca, Geisha
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse

Daim, Japp, Noblesse
Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Bocca, Geisha
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERASKN. Rädsla Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Bocca

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Geisha, Japp

Flyr högst 5 meter.

Daim

Flyr mer än 5 meter.

Noblesse
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Daim

Visar enstaka hotbeteenden.

Bocca, Geisha, Japp, Noblesse
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Daim, Noblesse

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Geisha, Japp

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Bocca
Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Bocca, Daim, Geisha, Japp

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Noblesse
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Noblesse

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Bocca, Daim, Geisha, Japp
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Bocca, Daim, Geisha, Japp, Noblesse
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Noblesse
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Geisha

Går fram till skramlet utan hjälp.

Bocca, Daim, Japp
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Bocca, Daim, Geisha, Japp

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Noblesse
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Bocca, Japp, Noblesse
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Daim, Geisha
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Bocca, Daim, Geisha

Visar enstaka hotbeteenden.

Noblesse

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Japp
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittat till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

Noblesse

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Bocca, Daim, Geisha, Japp
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Bocca, Daim, Geisha, Japp
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Noblesse
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Noblesse*
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Geisha
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

Bocca, Daim, Japp
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Noblesse*

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Daim

Tar kontakt själv. Balanserad.

Geisha, Japp

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Bocca
9a. LEK 2 Leklust Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

 
Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Daim, Geisha, Japp, Noblesse, Bocca
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Daim, Japp, Noblesse

Griper direkt med hela munnen.

Geisha, Bocca
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Bocca, Daim, Geisha, Japp, Noblesse
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.

* Lite reflektioner från Lissies MH. Vid spökena så kontrollerade hon dem båda med korta avbrott, hon höll sig framför matte under första halvan, sedan bakom en kort stund och sedan bredvid Maria. Gjorde någon flyktstart. Hon blev även här lite arg och gick sedan fram till spökena när Maria stod framför dem, och lockade på Lissie som blev så glad när hon förstod att det bara var vanliga människor! Som ni kan se ovan sitter inte kryssen riktigt på samma ställe... Lissie har fått kryssen ”Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.” resp ” Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.” Titta gärna på denna film och döm själva!!