MH - Busligans kull II

Busflickorna Busfrö, Härja, Yrväder, Zatyg och Zynda

MH på Hammarö Brukshundklubb för alla utom Busfrö den 040417. Beskrivare Leif Hjälm

Busfrö gjorde pga löp sitt MH 040502 på Forshaga BK, beskrivare Kent Andersson

1
2
3
4
5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Busfrö, Härja, Yrväder, Zatyg

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

Zynda
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Busfrö, Härja, Yrväder, Zatyg, Zynda
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.

Härja, Yrväder, Zatyg

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Busfrö

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.

Zynda

2a. LEK 1 Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Busfrö

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Härja, Yrväder, Zatyg, Zynda
2b. LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Busfrö

Griper direkt med hela munnen.

Härja, Zatyg, Zynda

Griper direkt, hugger föremålet.

Yrväder
2c. LEK 1 Dragkamp Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Busfrö, Zatyg
Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Härja, Yrväder, Zynda
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande Startar ej.

Startar men avbryter.

Busfrö, Zatyg

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Busfrö

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Härja, Yrväder, Zynda
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Busfrö, Zatyg

Griper ej, nosar på föremålet.

Busfrö, Zynda

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Yrväder

Griper direkt, släpper.

Yrväder

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Härja


4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Busfrö, Yrväder

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Härja, Zatyg, Zynda

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST.LEK Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Busfrö, Yrväder, Zatyg, Zynda

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Härja

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Busfrö, Härja, Yrväder, Zatyg, Zynda

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Härja

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Busfrö, Zatyg, Zynda

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Yrväder

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Busfrö

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

 

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Härja, Zatyg

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

Yrväder, Zynda


5e. AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter.

Busfrö, Härja, Zynda

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Yrväder, Zatyg

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERASKN. Rädsla Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Yrväder

Gör undanmanöver utan att vända bort blcken.

Busfrö, Härja, Zynda

Flyr högst 5 meter.

Zatyg

Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Busfrö, Yrväder, Zatyg

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Härja, Zynda

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Busfrö, Härja, Zynda

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Zatyg

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Yrväder

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Busfrö, Zatyg

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Härja, Yrväder, Zynda

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Busfrö, Härja, Yrväder, Zatyg, Zynda

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar. Kort stopp.

Härja

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Yrväder, Zynda

Flyr högst 5 meter.

Busfrö, Zatyg

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Busfrö

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Härja

Går fram till skramlet utan hjälp.

Yrväder, Zatyg, Zynda

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Busfrö, Härja, Yrväder, Zatyg, Zynda

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Busfrö, Härja, Yrväder, Zatyg, Zynda

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Yrväder, Zatyg

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Busfrö, Zynda

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

Härja


8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittat till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Busfrö, Yrväder, Zatyg, Zynda

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

Härja

8c. SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Härja

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Yrväder, Zynda

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Busfrö

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Zatyg

8d. SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Härja, Zatyg, Zynda

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Busfrö

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Yrväder

Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Yrväder

Tar kontakt själv. Balanserad.

Busfrö, Härja, Zatyg

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Zynda

9a. LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Busfrö, Härja

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Yrväder, Zatyg, Zynda

9b. LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Busfrö, Härja, Zatyg, Zynda

Griper direkt, hugger föremålet.

Yrväder

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Busfrö, Härja, Yrväder
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.