MH - Busligans kull III

Apacheindianerna; Cochise, Geronimo, Gouyen, Lozen, MangaColorada och Victorio

MH 010915 på Hammarö Brukshundklubb. Beskrivare Leif Hjälm För alla utom Lozen som tyvärr var förhindrad att deltaga då hon löpte.
Hon gjorde istället MH 011013 på Boden Brukshundklubb. Beskrivare Anna Granström.

Anna tyckte inte att Looki var sig riktigt lik denna dag, verkade besvärad och ville inte leka och gripa som hon brukar. Dagen efter MH började Looki hosta och det visade sig att hon hade en halsinfektion, kanske kan det vara förklaringen.

1
2
3
4
5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Lozen

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Geronimo

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Gouyen, Cochise, Victorio

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

MangaColorada
1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Gouyen

Följer med villigt. Engagerar sig.

Cochise, Geronimo, Lozen, MangaColorada, Victorio
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Lozen

Accepterar. Är neutral.

Gouyen, Cochise, Geronimo, Victorio

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

MangaColorada
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.

2a. LEK 1 Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Geronimo, Lozen

Leker aktivt, startar snabbt.

Gouyen, Victorio

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Cochise, MangaColorada
2b. LEK 1 Gripande Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Geronimo

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Cochise

Griper direkt med hela munnen.

Lozen, MangaColorada, Victorio

Griper direkt, hugger föremålet.

Gouyen
2c. LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

Geronimo

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Lozen
Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Gouyen, Cochise

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

MangaColorada, Victorio
3a. JAKT Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Gouyen, Cochise, Geronimo, Lozen, MangaColorada, Victorio
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Cochise, Geronimo, Lozen
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Gouyen, Victorio

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Gouyen, MangaColorada, Victorio

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Gouyen, Cochise, Geronimo, Lozen, Victorio

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

MangaColorada
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST.LEK Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Gouyen, Geronimo, Lozen, MangaColorada, Victorio

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Cochise

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Gouyen, Cochise, Geronimo, MangaColorada, Victorio
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

Lozen

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.

 
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Lozen

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Geronimo, MangaColorada, Victorio

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Gouyen, Cochise
5d. AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Geronimo
Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Lozen

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Cochise

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

Gouyen, MangaColorada, Victorio

5e. AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse

Geronimo
Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Lozen, MangaColorada, Victorio

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

Cochise

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Gouyen
6a. ÖVERASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Cochise

Hukar sig och stannar.

Gouyen

Gör undanmanöver utan att vända bort blcken.

Geronimo, Lozen, MangaColorada, Victorio
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Gouyen, Cochise

Visar enstaka hotbeteenden.

MangaColorada, Victorio

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Geronimo, Lozen,
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Gouyen, MangaColorada, Victorio

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Geronimo

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Lozen

Går fram till overallen utan hjälp.

Cochise

6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Gouyen

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Geronimo

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Cochise, Lozen, MangaColorada, Victorio
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Gouyen, Geronimo, Lozen, MangaColorada, Victorio

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Cochise
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar. Kort stopp.

Gouyen, Lozen
Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Cochise, Geronimo, MangaColorada, Victorio
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Geronimo

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Victorio

Går fram till skramlet utan hjälp.

Gouyen, Cochise, Lozen, MangaColorada
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Gouyen, Cochise, Geronimo, Lozen, MangaColorada, Victorio
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Gouyen, Geronimo, Lozen, MangaColorada, Victorio

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Cochise
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

MangaColorada, Victorio
Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Gouyen, Cochise, Lozen
Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

Geronimo

8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittat till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

MangaColorada

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Gouyen, Geronimo, Victorio

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

Cochise, Lozen
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Cochise, MangaColorada

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Lozen

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Geronimo, Victorio

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Gouyen *
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Cochise, Geronimo

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Lozen, MangaColorada

Går fram till spöket utan hjälp.

Gouyen, Victorio
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Geronimo

Tar kontakt själv. Balanserad.

Gouyen, Cochise, Lozen, MangaColorada, Victorio
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Geronimo, Lozen

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Gouyen, Cochise
Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

MangaColorada, Victorio
9b. LEK 2 Gripande

Griper ej.

Geronimo, Lozen
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Cochise

Griper direkt med hela munnen.

Gouyen, MangaColorada

Griper direkt, hugger föremålet.

Victorio
10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Gouyen, Cochise, Geronimo, Lozen, MangaColorada, Victorio
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.

*Vad gäller Gouyens reaktion på spökena, så drog hon sig bakom mig och då släppte jag kopplet. Hon gick aldrig längre bakom mig än inom koppellängd, men eftersom jag släppte kopplet berättade Leif att han är tvungen att sätt ruta nr 5, (flyr längre än kopplets längd). Klantigt av mig, men man lär så länge man lever! Förmodligen skulle hon hamnat i ruta 3 eller 4 annars!