Om Busan Stamtavla MUH Korning

MUH - Busan

950527 i Herrljunga gjorde Busan och 3 av hennes kullsyskon (Billy, Birk och Billan) MUH med mycket bra resultat.
Se spindeldiagram över kullens MUH (observera att testet såg annorlunda ut mot dagens)

Mentalbeskrivare: Eva Borg

Busans resultat är markerat med rött.

1
2
3
4
5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Visar påträngande kontakt - anledning saknas. Kan hoppa och gnälla.

2a. LEK

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar snabbt. Svår att bryta.

2b. LEK Gripande

Griper ej. Griper ej direkt. Nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen, klipper. Griper direkt, klipper och skakar.
2c. LEK Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, drar ej emot. Biter - sliter emot och drar något, släpper och tar om. Biter och klipper direkt, sliter och drar emot tills testledaren släpper. Biter, klipper och skakar direkt, sliter och drar tills testledaren släpper, skakar föremålet.
3a. JAKT Förföljande Startar ej. Startar men avbryter - fullföljer sträckan. Startar tveksamt - ökar farten efter hand

Startar med hög fart. 2 ggr

Startar direkt med mycket hög fart. Springer förbi föremålet.

3b. JAKT Gripande
Nonchalerar föremålet springer ej fram till eller förbi föremålet. Griper ej, är vid föremålet utan att nosa. Griper ej - nosar på föremålet Griper tveksamt 1:a ggn Griper direkt. 2:a ggn

4. AKTIVITET
Ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Uppmärksam och något orolig - vandrar runt och nosar efter hand. Uppmärksam och orolig - växlar snabbt aktiviteter, gräver, biter i pinnar och stenar, hoppar på föraren Uppmärksam och mycket orolig. Växlar mycket snabbt aktiviteter. Gnäller, skäller, drar i kopplet
5a. ÖVERASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver hastigt utan att vända sig bort. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
5b. ÖVERASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden -skall och/eller morrningar. Visar hotbeteenden - skall och/eller morrningar Visar flera hotbeteenden och attacker, avslutas med bett. Går direkt till attack och bett.
5c. ÖVERASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren talar till dockan och ev lägger ned den. Går inte fram. Går fram till dockan när föraren står bredvid. Går fram till dockan när föraren går halva avståndet. Går fram med låg kroppsställning till dockan utan hjälp. Går direkt fram till dockan utan hjälp.

5d. ÖVERASKN. Avreaktion
Gör inga undanmanöver. Går i liten båge f ggn, tittar åt sidan a ggn, gör ingen undanmanöver tr ggn. Går i liten båge f ggn, går i liten båge a ggn, tittar åt sidan tr ggn. Drar i sträckt koppel från dockan f ggn, går i båge a ggn och tr ggn Drar i sträckt koppel, från dockan minst två ggr
6a. LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver hastigt utan att vända sig bort. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

6b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger handen på skramlet och ev talar till det. Går inte fram. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren går halva avståndet. Går fram med låg kroppsställning till skramlet utan hjälp Går fram till skramlet utan hjälp.
6c. LJUDKÄNSL. Avreaktion Gör ingen undanmanöver. Går i liten båge f ggn, tittar åt sidan a ggn, gör ingen undanmanöver tr ggn. Går i liten båge f ggn, går i liten båge a ggn, tittar åt sidan tr ggn. Drar i sträckt koppel från skramlet f ggn, går i båge a ggn och tr ggn Drar i sträckt koppel, från skramlet minst två ggr
7a. ÖVERFALL Flykt Flyr ej. Backar - avbryter snabbt flykten. Gör undanmanöver - sidan mot fig, avbryter flykten. Flyr men vänder i kopplets längd. Flyr i kopplets längd.

7b. ÖVERFALL hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka kropps- o ögonhot- pendlar mellan hot och undvikande. Kan skälla. Visar upprepade kropps- o ögonhot - inga attacker. Kan skälla. Visar kropps- och ögonhot, följs av attack. Kan skälla. Går direkt till attack (bettförsök) Kan skälla
7c. ÖVERFALL Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontaktförsök - besvarar ej Besvarar kontaktförsök Tar kontakt då fig tilltalar föraren Tar kontakt med passiv figurant
8a. SPÖKEN Hot/agg. Visar inga hotbeteenden - avvisar eller undviker. Visar enstaka hotbeteenden- avvaktar eller undviker. Gör pendlingar mellan hot- och undvikandebeteenden. Gör pendlingar mellan hot o attack efter halva sträckan Gör pendlingar mellan hot och attack under hela sträckan.
8b. SPÖKEN Rädsla Visar inga flykttendenser - uppehåller sig framför föraren. Visar enstaka flykttendenser . uppehåller sig framför föraren. Gör pendlingar mellan flyktstart och kontroll - uppehåller sig i huvudsak framför föraren. Gör avbrutna flykter - uppehåller sig bakom föraren. Flyr i kopplets längd i mom första tredjedel.
8c. SPÖKEN Avreaktion Går fram när föraren talar till fig och ev tar av förklädnaden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram med låg kroppsställning till figuranten - utan hjälp Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
9. SKOTTPROV Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Reaktioner som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Visar kvarstående oro efter flera skott. Kan ej uppta tidigare aktivitet. Visar ökade flykttendenser efter varje skott. Flyr vid de första skotten - lämnar platsen.