Om Busan Stamtavla MUH Korning

Korad Busan

960915 Hällefors BK
Domare: Bengt Nilsson och Harry Hermansson

Tillgänglighet + 3
Kamplust, jakt + 3
Kamplust, social + 1
Temperament + 3
Skärpa + 1
Försvarslust - 2
Nervkonstitution
+ 1
Hårdhet + 2
Dådkraft - 1
Skottfast Ja
Totalt 143 p, godkänd  
Godkänd exteriör