Om Gouyen

Stamtavla MH Korning

Korad Busligans Gouyen

030809 AFAV BLo, plats Örebro BK

Domare: Ingrid Tapper och Leif Hjälm

Tillgänglighet + 3
Kamplust, jakt + 3
Kamplust, social + 1
Temperament + 3
Skärpa + 1
Försvarslust +1
Nervkonstitution + 1
Hårdhet + 3
Dådkraft - 1
Skottfast Ja
Totalt 166 p, godkänd

Exteriör 031005, Örebro BK
Domare: Harry Hermansson