Kull X - Kamerakullen

u. Busligans Inka

e. Bestseller Kunnon Kemut

Födda 2015-03-10


SPHI SPHII KORAD Busligans Fire-Flex

Uppflyttad till elit klass spår
Godkänt MT
Godkänt MH (1:a på skott)
Godkänt doftprov I och II
Höfter grad A
Armbågar UA

Ägare: Busligans kennel


RPHI RPHII RPHIII SPHI Busligans Hasselblad

Elit klass rapport
Lägre klass spår
Godkänt MT
Uppflyttad till lydnadsklass I
Godkänt MH (1:a på skott)
Höfter grad B
Armbågar UA


Busligans Ixus

Godkänt MH (1:a på skott)
Höfter grad A
Armbågar UA


 

Busligans Linslus

Lydnad klass 2
Lägre klass spår
Godkänt doftprov I
Godkänt MH (2:a på skott)
Höfter grad A
Armbågar UA


 

KORAD SPHI SPHII Busligans Nikkor

Uppflyttad till högre klass spår
Godkänt MT
Godkänt MH (1:a på skott)
Höfter grad A
Armbågar UA

 


 

Busligans Pentax

Godkänt MT
Very Good Juniorklass
Godkänt MH (1:a på skott)
Höfter grad A
Armbågar UA


 

LPI SPHI SPHII SPHIII KORAD Busligans Ricoh

Elit klass spår
Cert på utställning
LP i lydnadsklass I
Godkänt MT
Godkänt MH (1:a på skott)
Höfter grad A
Armbågar UA